אביאל הדרי

טיפול וייעוץ אישי, משפחתי וארגוני בשיטת הגשטלט
ובשילוב אומנויות 

להכיר את המסכה האישית או הארגונית

בכלים ושיטות חדשניות שיאפשרו יצירה והתאמה של דפוסי התנהגות וחשיבה אפקטיביים ומודעים יותר

אביאל הדרי

סדנאות טיפול וייעוץ בכלים אומנותיים בגישת הגשטלט, שיובילו להתבוננות חדשה בעצמכם ובארגון שלכם

ללמוד להכיר את הארגון שלכם מחדש, להוריד את המסכה הארגונית ולאפשר יצירה של דפוסי התנהגות וחשיבה חדשים

לפרטים והזמנות